KYOCERA SENCO EMEA B.V. (registrijärgse asukohaga Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Holland) vastutab isikuandmete töötlemise eest, nagu on kirjeldatud käesolevas isikuandmete kaitse avalduses. Neid isikuandmeid käsitletakse ja hoitakse turvaliselt ning suurima hoolikusega. Sel viisil toimides täidab KYOCERA SENCO EMEA üldist isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Act (GDPR)).

Kontaktandmed:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
Holland
+31 (0)320 295 575

Isikuandmed
KYOCERA SENCO EMEA B.V. töötleb teie isikuandmeid, et saaksite kasutada meie teenuseid, või kuna olete ise meile oma andmed edastanud. Allpool on toodud ülevaade meie poolt töödeldavatest isikuandmetest:
– ees- ja perekonnanimi
– sugu
– aadress
– telefoninumber
– e-posti aadress
– üksikasjad teie tegevuse kohta meie veebilehel
– interneti brauseri ja seadme tüüp

KYOCERA SENCO EMEA B.V. veebilehed sisaldavad linke teistele veebilehtedele, mis asuvad väljaspool KYOCERA SENCO EMEA B.V. domeeni. Need lingid on lisatud meie lehe kasutajatele vaid teavitaval eesmärgil. KYOCERA SENCO EMEA B.V. ei vastuta teiste veebilehtede sisu ega privaatsuse kaitse eest.

Erilised või tundlikud isikuandmed
Meie veebilehel või teenusel ei ole kavatsust koguda andmeid alla 16-aastaste külastajate kohta, välja arvatud juhul, kui neil on vanema või eestkostja luba. Samas ei saa me kontrollida, kas külastaja on vanem kui 16 aastat. Seetõttu soovitame ka vanematel olla osalised oma laste veebitegevuses, et vältida laste andmete kogumist ilma vanemate loata. Kui arvate, et oleme alaealise isikuandmeid kogunud ilma sellise loata, võtke meiega ühendust aadressil privacy@kyocera-senco.eu ja me kustutame selle teabe.

Mis eesmärgil ja mille alusel me teie andmeid töötleme
KYOCERA SENCO EMEA B.V. töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– teile meie uudislehtede või reklaami saatmiseks
– et saaksime teile helistada või e-kirja saata, kui see on vajalik meie teenuste pakkumiseks
– teie teavitamiseks meie teenuste ja toodete muudatustest
– meie veebilehe haldamiseks, töökorras hoidmiseks ja parendamiseks

Küsime teie luba, enne kui kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid ülaltoodud eesmärkidel, kui seadus seda nõuab. Kui te oma luba ei anna, on võimalik, et te ei saa teatud teenuseid kasutada. Kui soovime teie isikuandmeid kasutada uuel või teistsugusel eesmärgil, teavitame teid ka sellest. Teie andmeid kasutatakse muul viisil ainult siis, kui see on asjakohaste seaduste järgi nõutav ja lubatud või kui olete andnud selleks loa.

Automatiseeritud otsused
KYOCERA SENCO EMEA B.V. ei võta automatiseeritud töötlemise alusel vastu otsuseid küsimustes, millel võivad olla inimestele olulised tagajärjed. Need puudutavad arvutiprogrammide või -süsteemide poolt tehtud otsuseid, ilma et tegelik inimene (näiteks KYOCERA SENCO EMEA B.V. töötaja) selles osaleks.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame
KYOCERA SENCO EMEA B.V. ei hoia teie andmeid kauem, kui see on tingimata vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks teie andmed on kogutud. Järgmiste isikuandmete kategooriate jaoks kasutame alltoodud säilitamisperioode.

Kontaktivorm
Kui täidate veebilehel vormi või saadate meile e-kirja, hoitakse olenevalt vormi laadist või teie meili sisust meile saadetud andmeid seni, kuni see teave on vajalik teile vastamiseks või küsimusega tegelemiseks.

Google Analytics
Kasutame Google Analyticsit külastuste üldandmete salvestamiseks. Neid andmeid kasutatakse veebilehe külastamise ja klikkide käitumise statistiliseks analüüsiks ning see võimaldab meil optimeerida veebilehe toimimist. Samuti oleme seadistanud Google Analyticsi privaatsussõbralikuks – IP-aadressid on anonüümsed ja andmeid edastatakse turvalise ühenduse kaudu.

Oleme Google’iga sõlminud töötleja lepingu. Statistilised andmed edastatakse Google’ile, kes salvestab andmed serveritesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Lugege lisateavet Google’i privaatsuseeskirjade ja Google Analyticsi konkreetsete privaatsuseeskirjade kohta. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Google GDPR-i järgib ning mida Google andmekaitsega seoses teeb, võite minna erinevatele lehtedele, nagu Google Cloud ja GDPR.

Google kasutab seda teavet meie veebilehe kasutamise jälgimiseks, et pakkuda meile veebilehe aruandeid ja pakkuda meile, KYOCERA SENCO EMEA B.V.-le kui reklaamijale, teavet meie kampaaniate tõhususe kohta. Google võib seda teavet edastada kolmandatele osapooltele, kui see on seaduse järgi kohustuslik või kui need kolmandad isikud töötlevad teavet Google’i nimel. Meie seda ei kontrolli.

Juhime teie tähelepanu eelkõige asjaolule, et KYOCERA SENCO EMEA B.V. ei saa neid andmeid kunagi kasutada teie kui isiku tuvastamiseks, välja arvatud olukordades, kus identifitseerite ennast isikuna veebilehel oleva vormi kaudu. See võib juhtuda näiteks juhul, kui sisestate e-posti aadressi, kui registreerute uudiskirja saamiseks või kasutate veebivormi. Sellistel juhtudel saab teie külastuskäitumise seostada sisestatud andmetega.

Isikuandmete jagamine kolmandatele osapooltele
KYOCERA SENCO EMEA B.V. edastab andmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik meie ja teie vahel sõlmitud lepingu rakendamiseks või seadusjärgse kohustuse täitmiseks.

Küpsised ja muud sarnased tehnikad
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab küpsiseid meie liikluse analüüsimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja reklaamide isikupärastamiseks. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni esmakordsel veebilehe külastamisel. Küpsis sisaldab sageli küpsise ID-d, mis on küpsise kordumatu tunnus. See võimaldab veebilehtedel inimesi eristada ja nende eelistusi meelde jätta. KYOCERA SENCO EMEA B.V. kasutab kolme tüüpi küpsiseid.

  1. Funktsionaalsed küpsised. Need küpsised tagavad, et veebileht töötab korralikult, ja salvestavad selliseid asju nagu teie eelistuste seaded, samuti võimaldavad meil oma veebilehte optimeerida.
  2. Analüütilised küpsised. Need küpsised aitavad meil paremini mõista, kui hästi meie veebileht toimib. Kolmandate osapoolte ettevõtete abil saame mõõta, milliseid ja kui tihti meie veebilehe lehti külastatakse või millised elemendid meie veebilehel paremini toimivad. Seda teavet kasutatakse meie veebilehe parendamiseks. Kuna seda teavet ei kasutata isiklike profiilide loomiseks ja see ei riku teie privaatsust, ei pea me selle jaoks luba küsima.
  3. Jälgimise küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse meie veebireklaamikampaaniate tõhususe mõõtmiseks ja selleks, et teie varasemate veebilehe külastuste alusel näidata teile veelgi isikupärasemat reklaami. See annab meile ka sügavama arusaama kasutajatest ja nende käitumisest meie veebilehel. Igal kolmandal osapoolel (s.t Facebook/Hubspot), mida nende küpsiste jaoks kasutatakse, on oma privaatsuseeskirjad, mis ütlevad teile, kuidas nad andmeid kasutavad.

Kasutades allolevat nuppu „My settings“ (Minu seaded), näete oma küpsise seadeid ja soovi korral saate oma eelistusi muuta.

Kui te ei soovi, et KYOCERA SENCO EMEA B.V. küpsiseid koguks, saate need blokeerida, aktiveerides oma brauseris sätte, mis võimaldab teil kõigi või mõne küpsise seadistamisest keelduda. See võib aga mõjutada meie veebilehe ligipääsetavust, kuna teatud teabe kuvamiseks on mõni küpsis vajalik.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme
KYOCERA SENCO EMEA B.V. võtab teie andmete kaitsmist väga tõsiselt ja võtab asjakohaseid meetmeid väärkasutuse, kaotamise, volitamata juurdepääsu, soovimatu avalikustamise ja volitamata muudatuste vältimiseks. Kui arvate, et teie andmed pole nõuetekohaselt turvatud või kui on märke väärkasutamisest, võtke palun ühendust aadressil privacy@kyocera-senco.eu.

Juurdepääs andmetele, nende parandamine või kustutamine
Teil on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda, neid parandada ja kustutada. Samuti on teil õigus tühistada luba oma andmete töötlemiseks, õigus esitada vastuväiteid KYOCERA SENCO EMEA B.V. poolt töödeldavate isikuandmete vastu ja õigus oma andmeid edastada. See tähendab, et võite meile esitada taotluse oma isikuandmete edastamiseks arvutifailina teile või mõnele muule, teie määratud organisatsioonile. Võite esitada taotluse oma isikuandmetele juurdepääsu saamiseks, nende parandamiseks, kustutamiseks või edastamiseks, tühistada oma loa või esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele aadressil privacy@kyocera-senco.eu. Vastame teie soovile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt nelja nädala jooksul. KYOCERA SENCO EMEA B.V. soovib samuti märkida, et teil on võimalus esitada kaebus riiklikule reguleerivale asutusele, Hollandi andmekaitseametile järgmise lingi kaudu: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Muudatused selles isikuandmete kaitse avalduses
KYOCERA SENCO EMEA B.V. jätab endale õiguse teha privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu soovitame teil seda lehte regulaarselt külastada, et näha, kas muudatusi on tehtud. Kui KYOCERA SENCO EMEA B.V. viib sisse mõne olulise muudatuse, millel on tagajärjed teie isikuandmete töötlemise viisile, teavitame sellest oma veebilehtedele sõnumi postitamisega.

Avaldatud: 25.05.2018
Viimane muutmine: 28.01.2021